BARM

Det oeniga i rostfläckiga sammanhang, det aprioriska förståndet i tvär symbios. Människovärdets dispyt.
Låt det vara, det blir enklast så.
Förstämning på hjul, i åtrå. Din geografi.
| |
Upp